نظرسنجی

فرم نظر سنجی

نظر به اهميت موضوع عملكرد واحدهاي دانشگاه و لزوم آگاهي از ديدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان براي بهبود مستمر خدمت رساني با تكميل فرم زير مديران دانشگاه را در اين امر مهم ياري فرماييد.
  • در صورت نیاز به پیگیری لطفاً مشخصات خود را مرقوم فرمایید

بستن
بستن