هیأت موسس

• دکتر محمد علی تورنگی
ریاست موسسه و عضو هیأت موسس

– تحصیلات: دکتری مهندسی پلیمر
– مرتبه علمی: استادیار

• دکتر یحیی مقصودلو
رئیس هیأت امناء و عضو هیأت موسس

– تحصیلات: دکتری صنایع غذایی
– مرتبه علمی: استاد تمام

• دکتر رزاق قدمنان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو هیأت موسس

– تحصیلات : دکتری زبان و ادبیات فارسی
– مرتبه علمی: استادیار

• دکتر اسمعیل مهاجر
معاون پژوهشی و فناوری و سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی و عضو هیأت موسس

– تحصیلات: دکتری جغرافیا اکوتوریسم
– مرتبه علمی: مربی

• مهندس رحمن محمدزاده
معاون اداری، مالی و پشتیبانی و عضو هیأت موسس

– تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
– مرتبه علمی: مربی

• حجت الاسلام حاج مهدی کیاء
عضو هیأت موسس

– تحصیلات : کارشناسی حقوق – سطح یک حوزوی
– مرتبه علمی: مربی آموزشیار

• دکتر جعفر میرعلی کتولی
عضو هیأت موسس

– تحصیلات: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
– مرتبه علمی: دانشیار

• دکتر حسینعلی عرب
عضو هیأت موسس

– تحصیلات: دکتری دامپزشکی و دکتری تخصصی فارماکولوژی
– مرتبه علمی: استاد تمام

• دکتر مهری کدخدائی الیادرانی
عضو هیأت موسس

– تحصیلات: دکتری داروسازی و دکتری تخصصی فیزیولوژی
– مرتبه علمی: استاد تمام

• زنده یاد حجت الاسلام حاج علی کیاء
عضو هیأت موسس

-تحصیلات:سطح۴حوزوی-فقه ومبانی حقوق اسلامی
– مرتبه علمی: استادیار

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن