ماه: بهمن ۱۳۹۷

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیست و هفتمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

بهمن ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیست و ششمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

آذر ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیست و پنجمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

آبان ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیست و چهارمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

مهر ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیست و سومین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

شهریورماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیست و دومین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

شهریورماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیست و یکمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

شهریورماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

بیستمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

شهریورماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
گاهنامه خبری تحلیلی عتف

نوزدهمین شماره نشریه وابسته به معاونت پژوهش و فناوری (عتف)

شهریورماه ۱۳۹۷ لینک دانلود فایل    

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن