سامانه پایش واکسیناسیون دانشجویان موسسه آموزش عالی گلستان

باسمه تعالی

کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی گلستان در کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند نسبت به تکمیل اطلاعات واکسیناسیون خود از طریق فرم ذیل اقدام نمایند.

بدیهی است ارائه هرگونه خدمات آموزشی منوط به شرکت در طرح پایش واکسیناسیون می‌باشد. مجدداً تاکید می‌شود، دانشجویانی که تاکنون واکسیناسیون خود را انجام نداده‌ یا فرایند واکسیناسیون را تکمیل نکرده‌اند، هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرایند واکسیناسیون در برابر بیماری کووید ۱۹ و تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند. 

لازم به ذکر است باتوجه به بخشنامه‌های وزارتی، شرکت در کلاس‌های درس، آزمونهای پایان ترم و ارائه هرگونه خدمت حضوری تنها با ارائه کارت واکسن معتبر مبنی بر تزریق واکسن‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر خواهد بود.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی گلستان

دکمه بازگشت به بالا